Onderzoek

Christina van der Feltz

GGz Breburg onderhoudt nauwe banden met de academische werkplaats Geestdrift binnen Tranzo van Tilburg University en onderzoekprogramma’s. In 2013 zijn zeven GGz Breburg promovendi ingebed in Geestdrift. Vier van deze promotieonderzoeken betreffen wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt vanuit het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is binnen GGz Breburg een belangrijke pijler voor het bieden van evidence based, kwalitatief hoogwaardige behandeling aan mensen met meervoudige, complexe en vaak langdurende psychiatrische of psychosociale problematiek.

Onderzoeksrichtingen

Er zijn vijf onderzoekslijnen binnen GGz Breburg:

  • Effectiviteitsonderzoek in de GGz;
  • Kosteneffectiviteit in de GGz;
  • Comorbiditeit en lichamelijk onverklaarde klachten;
  • Diagnostiek;
  • Zorgmodellen zoals collaborative care.

Samenwerking

Onderzoek richt zich op het verwerven en implementeren van nieuwe inzichten. Daarin wordt samengewerkt met meerdere universiteiten (Tilburg University, Erasmus MC, LUMC) en kennisinstituten (onder andere het Trimbos Instituut). Enkele projecten waarbinnen samengewerkt wordt, zijn Espri, IBerry, en Roamer.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), Helene Andrea, h.andrea@ggzbreburg.nl.