Bij-/nascholing

Nadine Claassen

De juiste medewerkers aannemen is één ding, het op peil houden van kennis en vaardigheden, het koesteren van talent en werken aan een open en actiegerichte cultuur, is een tweede.

Trainingen en workshops

Omdat GGz Breburg medewerkers wil faciliteren in hun professionele rol, is er een groot aanbod van trainingen en workshops. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennis en deskundigheid van de eigen medewerkers.
Medewerkers die trainingen willen en kunnen geven, krijgen workshops didactische vaardigheden aangeboden. Ze kunnen, naast hun reguliere werkzaamheden, ingezet worden in bij- en nascholingstrajecten. Kwaliteit van de bij- en nascholing wordt gehandhaafd door middel van structurele evaluaties, waar een effectmeting onderdeel van uit kan maken.

Persoonlijke ontwikkeling

Professioneel functioneren kan niet los gezien worden van persoonlijk functioneren. GGz Breburg biedt daarom ook ondersteuning op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in brede zin. Onder de ‘vlag’ van vitaliteit wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.